Plush à la Carte beschikbare credits: 0 Uw abonnement : geen actief abonnement (abonneren ) Plush Unlimited Uw abonnement : geen actief abonnement (abonneren )
U heeft een promotiecode?

Algemene Voorwaarden

Laatste update : 12 Juni 2014

Home Entertainment Services (hierna '' Plush '' genoemd) SA, waarvan het adres : Postbusnummer 1070 - 99, 107 Anderlecht Mail-België is, doet zijn best om een kwaliteitsvolle huurservice te bieden aan haar klanten. Plush apprecieert het vertrouwen dat u haar schenkt via de website www.plush.be (hierna '' site '' genoemd) en stelt alles in het werk om beter aan uw wensen te voldoen. Het is belangrijk dat u geïnformeerd bent over de verwachtingen ten aanstaande van Plush en vice versa. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die u toelaten zich te informeren over uw juridisch standpunt, telkens u onze site bezoekt en een film bekijkt of huurt. 
Telkens u de Plush website bezoekt, gaat u akkoord met de naleving van de algemene voorwaarden die hierna volgen. Deze voorwaarden bestemmen de relatie tussen Plush en haar klanten wanneer er een film bekeken of gehuurd wordt, zelfs indien deze opdracht niet schriftelijk geschiedt. Plush zal geen rekening houden met algemene of persoonlijke voorwaarden uitgaande van de klant, tenzij er voorafgaand schriftelijk akkoord werd verkregen. 
Wij behouden het recht toe om af en toe, en dit met voorafgaande verwittiging, onze algemene voorwaarden aan te passen. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze website bezoekt en wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten. De versie die u te zien krijgt wanneer u naar onze website gaat is de up to date versie en u gaat stilzwijgend akkoord met elke verandering die aan de algemene voorwaarden werden aangebracht alsook verplicht u zich ze na te leven.


Artikel 1 - Betreft de films die Plush via de plush.be site aanbiedt
De films, die bekeken of gehuurd kunnen worden via de site plush.be , worden zo accuraat mogelijk beschreven. De prijzen die u op onze site terugvindt, zijn geldig voor de dag dat u de site bezoekt. De prijzen zijn BTW inclusief. De beschikbaarheidsdatums zijn afhankelijk van de film studio's en kunnen zonder waarschuwing gewijzigd worden. Plush is bereikbaar vanuit België, Nederland en Luxemburg maar sommige films zullen enkel beschikbaar zijn vanuit België. Plush is niet verantwoordelijk voor het ongemak dat volgt uit het wijzigen van beschikbaarheidsdatums of het niet beschikbaar zijn van sommige films in bepaalde landen. Dit zijn beperkingen die door de film studio's worden opgelegd.

Artikel 2 - Het afsluiten van het contract met Plush
U sluit een contract af met Plush vanaf het moment dat :
Plush.be uw abonnement of de aanmaak van uw account bevestigt;
Plush.be uw inschrijvingsaanvraag bevestigt;
Wanneer u zich abonneert aan één gekozen formule met betaling via kredietkaart, bent u hierdoor verplicht de geldige abonnementsmodaliteiten te respecteren.
Als u een à la Carte account aanmaakt, zijn er geen maandelijkse kosten maar betaalt u enkel de gehuurde films

Om klant te worden van Plush of om gebruik te maken van al onze diensten en producten  moet u minimum:
a) 18 jaar oud zijn. Personen jonger mogen niet klant worden van Plush
b) in België, Nederland of Luxemburg wonen
c) akkoord gaan met het geven van persoonlijke gegevens inclusief uw naam, mail adres, postadres, en betaaldetails. Deze moeten juist en actueel zijn en u gaat tevens akkoord om ze aan te passen via "mijn account" op onze website, mochten deze veranderen.
Door zich in te schrijven, verklaart u handelsbekwaam te zijn.
De gekozen abonnementsformule geeft de klant toegang tot specifieke inhoud dat afhankelijk is van de gekozen formule.

Artikel 3- Einde contract met Plush
De klant kan te allen tijde en zonder kosten het contract opzeggen onder de onderstaande voorwaarden. De opzegging is enkel geldig wanneer de desbetreffende klant het contract verbreekt door van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) tussen 9u en 16u te bellen naar 0800/26.371 (of 0032/2.80.80.393 buiten België), een fax naar 02/.791.52.84 voor 16u te sturen of een aangetekende brief te sturen naar: Plush - Klantendienst, Veeartsenstraat 42a, 1070 Anderlecht. Tenzij de klant uitdrukkelijk kan bewijzen dat hij/zij niet in staat is om het contract op een van deze drie manieren op te zeggen, zal geen enkel andere opzeggingsverzoek in aanmerking worden genomen.

De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd als de klant niet tijdig en op de juiste manier zijn wens tot opzegging heeft meegedeeld. Om te vermijden dat een abonnement automatisch wordt verlengd, moet de klant zijn/haar contract ofwel ten laatste één werkdag vóór de vervaldag van de verlenging van het abonnement vóór 16 uur telefonisch of per fax opzeggen, ofwel vier dagen vóór deze datum bij aangetekend schrijven (de stempel van de post geldt als bewijs). Als de vervaldag (die wordt vermeld in het account van elk abonnee) bijvoorbeeld 12 april 2013 is, moet het contract ofwel ten laatste op 11 april 2013 of op de laatste werkdag vóór de vervaldag als deze in het weekend of op een feestdag valt, telefonisch worden opgezegd, ofwel ten laatste op 8 april 2013 bij aangetekend schrijven (en dus niet op 12 april).
De stopzetting van het abonnement wordt op het moment van de aanvraag toegepast en tengevolge zal de klant geen toegang meer hebben tot de films op de website. Er is geen verplichting van terugbetaling in het geval van een nog niet beëindigde maandperiode.
Sommige specifieke promoties worden zonder stilzwijgende verlenging aangeboden en dit wordt dan steeds duidelijk vermeld in de promotietekst.
Bij de aanvraag tot stopzetting, aanvaardt de klant dat hij geen recht tot toegang meer heeft tot de films op de website.

Artikel 4 - Intellectueel eigendomsrecht
De klant wordt verondersteld de intellectuele eigendomsrechten van de huurfilms te respecteren, dit conform aan de wet van toepassing, en verkrijgt enkel het gebruiksrecht voor privé- doeleinden binnen zijn/haar familiale kring. Plush kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-naleven van het intellectuele eigendomsrecht door de klant.

Artikel 5 - Video on Demand (VOD)
5.1 Introductie
Dit hoofdstuk bepaalt de algemene voorwaarden voor onze VOD diensten, deze laten u toe om films, televieshows en andere (hierna "Films" genoemd) te bekijken via uw laptop, pc, televisie, tablet en elk ander toestel dat toelaat om zich aan het internet te verbinden (hierna "Toestel" genoemd).
De kwaliteit van de VODs kan verschillen afhangende van het Toestel dat u gebruikt om de inhoud te bekijken of andere factoren zoals de bandbreedte, de snelheid van uw internetconnectie etc. Plush is niet verantwoordelijk voor deze voornoemde kwaliteit. Het is mogelijk dat Plush de VOD dienstverlening beperken, beëindigen, of aanpassen, dit zonder voorafgaande verwittiging. Wij zullen u wel vooraf verwittigen in het geval van een aanpassing van de tarificatie voor de VOD diensten en andere aanpassingen, die fundamenteel de dienstverlening wijzigen. U gaat ermee akkoord dat door omstandigheden of op aanvraag van de filmuitgevers, door technische beperkingen of voor eender welke andere reden, en zonder uw voorafgaand akkoord, sommige of alle VOD Films niet kunnen worden bekeken via onze VOD service op sommige of alle Toestellen.
Daar wij afhangen van bepaalde rechten die verkregen zijn van de filmlicenciegevers, kunnen de Plush klanten buiten België, Nederland of Luxemburg geen toegang verkrijgen tot onze VOD service. We kunnen niet garanderen dat alle fillms beschikbaar zullen zijn in Luxemburg of Nederland.

5.2 Abonnement
Plush biedt verschillende abonnementsformules aan.
- Het basisabonnement "Plush Unlimited" (9,95€ per maand) biedt u een grote selectie films die u onbeperkt kunt bekijken en geeft u ook toegang tot een à la carte catalogus met films die een huurprijs per film hebben.
- Het abonnement "18+ Unlimited" kan afzonderlijk (19,95€ per maand) of in combinatie met "Plush Unlimited" (29,95€ per maand) genomen worden. Dit abonnement opent de deuren tot een onbeperkte en à la carte 18+ catalogus.
- Het is ook mogelijk om een account aan te maken zonder maandelijkse abonnementskosten. Dit account geeft u dan enkel toegang tot de à la Carte films.

5.3 Catalogussen
De films die deel uitmaken van de Unlimited catalogussen kunnen zoveel u wenst bekeken worden zonder bijkomende kosten zolang ze deel uitmaken van de Unlimited selectie. Om films van de à la carte catalogussen te bekijken dient een extra huurprijs betaald te worden. De huurprijs van de à la carte films wordt vermeld bij het huren van de film en betaling gebeurt eens de film wordt gestart. A la carte films blijven vanaf de start van de film 48u tot uw beschikking. Gedurende de 48u kan u de film zo vaak starten als u dat wenst en kan u eveneens de versie (taal/ondertiteling) wijzigen. U kan eveneens de versie van een film uit de Unlimited catalogus wijzigen indien de verschillende versies van de film deel uitmaken van de Unlimited catalogus. Indien de verschillende versies horen tot een verschillende catalogus, zal u de versie van de film niet kunnen wijzigen. (Voorbeeld: Indien de NL versie deel uitmaakt van de Unlimited catalogus en dat de FR versie deel uitmaakt van de à la carte catalogus, zal u niet in staat zijn om van de NL versie op de FR versie over te gaan omdat de FR versie een extra huurprijs heeft). Wij behouden het recht toe om de tijdslimieten voor eender welke Film en op eender welk tijdstip aan te passen. Wij zullen enkel de tijdslimiet aanpassen voor uw gehuurde VOD Film indien wij ertoe genoodzaakt worden door onze licentiehouders.
Voor klanten zonder Plush Unlimited abonnement, is er een extra kost van 0,5€ voor elke à la Carte film (1€ extra voor volwassen films). Dit dekt de transactiekosten

5.4 Toestellen, systemen en connectiviteit
De mogelijkheid om uw Films via VOD te bekijken zal afhangen van uw beschikbare toestellen, systemen en uw connectiviteitsmogelijkheden. Vooraleer u zich abonneert moet u nagaan of u de nodige toestellen of systemen hebt en over de nodige connectiviteitsmogelijkheden beschikt om Films te streamen. U kan de VOD gratis testen met een film fragment op de "Multi-platform" pagina van onze website. Wij zijn niet in staat om u specifieke toestellen aan te raden en zijn in geen geval verantwoordelijk voor het al dan niet werken van onze service op een bepaald toestel. U kan de rubriek "Multi-platform" van onze website raadplegen voor meer informatie en raadgevingen over streaming op verschillende toestellen. Het volgen van deze raadgevingen garandeert echter geen succesvol streamen van uw films.
Wij behouden ons het recht toe om soms te bepalen welke Toestellen er nodig zijn voor het bekijken van de VOD Films. De toestellen worden gemaakt, verkocht en gemanipuleerd door buitenstaanders en daarom aanvaardt Plush geen verantwoordelijkheid ten aanstaan van deze Toestellen, inclusief de ononderbroken compatibiliteit met onze VOD diensten of vice versa. Alle zaken gerelateerd aan onze VOD diensten inclusief de bruikbaarheid en alle systeembenodigdheden worden vermeld in deze algemene voorwaarden en zijn tevens beperkt tot deze.
U bent zich ervan bewust dat de toelaatbaarheid tot de VOD diensten meer bepaald het streamen van Films beïnvloedt kan worden door een traag internetverkeer of elk ander netwerk-, ISP, electronisch, computer- en ander communicatieprobleem en dat Plush niet verantwoordelijk is voor al deze bovenvermelde ongemakken bij het streamen van een film.

5.5 Beperkingen
U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten toebehoren aan Plush of de filmlicentiehouders. Om deze rechten extra te beschermen, gebruiken wij een technologie tijdens het streamen die informatie digitaal beschermt en beperken wij tevens de mogelijkheid om films te bekijken door vaste regels, opgesteld door ons en/of de licentiehouders (alle regels bevinden zich in deze algemene voorwaarden en/of op andere relevante pagina's  van onze website). U gaat er dus mee akkoord  :
a) om alleen Films te streamen voor een privé, persoonlijk gebruik (en niet voor een rechtstreeks of onrechtstreeks commercieel gebruik); of
b) dat noch u noch derden op éénder welke wijze de Films kopieert, uitleent, distribueert, uitzendt, reproduceert; of
c) dat noch u noch derden op eender welke manier bijv. veranderingen, aanpassingen, weglatingen enz. aanbrengt of vervalsingen uitvoert aan de veiligheid, encripties of andere  management technologie- of softwarerechten die deel uitmaken van een Film of van de manieren waarop wij een Film naar u streamen; of
d) geen Films te streamen of proberen te streamen vanuit een ander land dan België, Luxemburg of Nederland of geen technologie te gebruiken die uw locatie vervalst of vermomd. U erkent dat wij technologische middelen kunnen gebruiken die de juistheid van uw locatie natrekken.  

5.6 Opzegging en wetsbepalingen
U erkent dat bovenop specifieke rechten die aan ons of de lincentiehouders toebehoren, elke niet-naleving van deze algemene voorwaarden zal leiden tot een onmiddellijke verbreking van onze dienstverlening naar u toe, zonder opzegperiode. U erkent uitdrukkelijk dat onze licentiehouders het recht hebben om de naleving van relevante aangelegenheden aangaande deze algemene voorwaarden rechtstreeks op te eisen. Wij behouden het recht om de VOD diensten te veranderen, aan te passen, te onderbreken of te schrappen, volledig of gedeeltelijk op eender welk tijdstip en zonder verwittiging. Daarbovenop behouden wij het recht toe om Films uit onze catalogus te verwijderen of te verhinderen dat u Films streamt via onze website of eender welk Toestel dit om onze plichten ten aanstaande van onze licentiehouders na te komen. U gaat ermee akkoord dat wij niet vervolgbaar zijn voor de naleving van bovengenoemde rechten, zelfs als u ongemakken (onderbreking, stopzetting etc.) ondervindt bij het streamen of bekijken van een Film.

5.7 Gratis
Het is mogelijk dat u dankzij een promotie gratis een film kan bekijken zonder lid te hoeven worden of iets te moeten betalen. U gaat akkoord dat de film publiciteit kan bevatten tijdens en/of op het einde van de film. We behouden ons het recht toe om bepaalde persoonlijke informatie te vragen en kredietkaart informatie om uw identiteit en/of leeftijd na te kijken.

Artikel 6 - Betalingen
In de prijs van een abonnement is de specifieke inhoud van dit abonnement begrepen. Sommige inhoud is enkel beschikbaar met een bepaald abonnement. Voor a la carte films dient een extra huurprijs betaald te worden. Plush behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen te wijzigen indien de kostprijs verandert, dit nadat de klant werd verwittigd. In dit geval wordt het abonnementsgeld aangepast wanneer de oorspronkelijke abonnementsformule zijn vervaldatum bereikt. Bij de eerstvolgende maandaflossing wordt de prijsverhoging/verlaging toegepast. 

Voor de abonnementen dienen de facturen betaald te worden via een kredietkaart. Wanneer u zich abonneert, gaat u er mee akkoord dat er bijkomende kosten kunnen worden aangerekend wanneer u gebruik maakt van Plush (zoals bijvoorbeeld de huurprijs van à la carte films). De Plush abonnementskosten worden gedebiteerd de dag nadat uw gratis proefperiode eindigt, mocht dit van toepassing zijn, of op de eerste dag dat u onderschrijft aan de diensten van Plush en vanaf dan op dezelfde kalenderdag van de volgende maand die overeenkomt met de oorspronkelijke startdag (op de website terug te vinden onder "datum verlenging abonnement"). Deze abonnementskosten worden elke maand opnieuw aangerekend tenzij u het contract opzegt, en onafhankelijk van het aantal keren dat u gebruik maakt van onze diensten.
A la Carte films kunnen betaald worden via Kredietkaart, Mister Cash, Paypal of Web banking

De betaling van à la carte films gebeurt bij het begin van het afspelen van de film.

Indien het niet mogelijk is om uw kredietkaart te debiteren van het maandelijks abonnementsbedrag of van de à la carte huurprijs, behoudt Plush zich het recht voor om uw abonnement onmiddelijk stop te zetten, zonder verwittiging, ongeacht hoeveel dagen er overblijven voor de betaalde service. Elke begonnen maand dient betaald te worden.
Voor klanten met een à la Carte account, zal de film niet starten tenzij de betaling niet is uitgevoerd.

Late betalingen leiden van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot een schadevergoeding van 15% bovenop het verschuldigde nominale bedrag, met een minimum van 40?, en tegen een jaarlijkse interestvoet van 12% en bijkomende administratieve kosten van 10?. Alle kosten die voortvloeien uit het invorderen van de late betalingen kunnen volledig worden doorgefactureerd aan de klant.

Artikel 7 - Wijziging van het abonnement
In het geval van een upgrade, wijziging naar een abonnement met toegang tot meer inhoud, gaat we abonnementswijziging meteen in. In het geval van een downgrade, wijziging naar een abonnement met toegang tot minder of een verschillende inhoud, gaat de wijziging pas in gedurende de volgende abonnementsverlenging.
De klant kan maximaal 1 keer per maand van abonnement veranderen.

Artikel 8- Klantgebruik
Elk misbruik van de Plush diensten is strafbaar. Misbruik houdt elke actie in die een abnormaal gebruik van de service weerspiegelt en het gebruik als goede huisvader niet respecteert. Misbruik is bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het creëren van verschillende klanten account om tegelijkertijd van meerdere promoties te kunnen profiteren.

Artikel 9 - Gebruik van promotionele codes
Elke promotie gelanceerd door Plush of via een partner van Plush is niet cumuleerbaar mat andere promoties en enkel één promotie is toegelaten per huishouden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de voorwaarden van de aanbieding. De promoties houden proefbeurten in en zijn enkel geldig voor nieuwe abonnees. Elke code die samengaat met een aanbieding moet beslist worden ingevoerd bij de activering van het abonnement, zoniet is de aanbieding niet geldig. Elke promotie heeft specifieke voorwaarden die duidelijk worden vermeld tijdens de promotie en waaraan de personen die van de promotie gebruik maken zich moeten houden.

Artikel 10 - Overmacht
Plush is niet verantwoordelijk voor een vertraging of nalatigheid in de uitvoering van het contract wanneer deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, mobilisatie, embargo, rebellie, revolutie, burgeroorlog, natuurramp of staking. De partijen komen overeen dat een virus of andere fouten die voortvloeien uit een illegale toegang tot de website, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheidsbeperking
Plush garandeert niet dat de site ononderbroken werkt. Plush is niet verantwoordelijk voor slechte of problematische connecties, noch voor fouten in de totstandbrenging van de verbinding. Plush is niet verantwoordelijk voor ongelukken, of het verlies, of de beschadiging van de computers van de klanten.

Plush behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website en zijn inhoud. Plush stelt zich niet garant en is niet aansprakelijk voor wat de inhoud van haar huurfilms betreft en dit onder geen enkele omstandigheid Plush kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site of huurfilms. De enige uitzondering hierop is schade die voortvloeit uit een zware fout of grove nalatigheid van Plush.

Artikel 12 - Wet van toepassing en bevoegde rechtsspraak
De Belgische wet is van toepassing.
Enkel de rechtbanken van het juridisch arrondissement van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 13 - Bescherming van de persoonlijke gegevens
Plush respecteert de privésfeer van zijn gebruikers, meer specifiek de bescherming van de privésfeer, conform de wet van 8 december 1992. Wanneer de klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan Plush, gaat hij/zij akkoord dat deze gebruikt worden voor :

- Het opstellen van een contract;
- Het beheer van een klantenbestand:
- Informatie te verstrekken over producten en diensten;
- Marketingdoeleinden.

Deze gegevens mogen worden ingekeken door het personeel van Plush en doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden. De klant mag zijn persoonlijke gegevens raadplegen en eisen dat er correcties worden gemaakt. Hij/zij mag het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden op aanvraag en zonder kosten weigeren.

De klant aanvaardt dat Plush kennis heeft van paswoorden die gebruikt worden om toegelaten te worden tot de site.